รายการนายกพบประชาชน

19 ต.ค. 64

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้จัดรายการเสียงตามสาย เพื่อแจ้งเรื่องน้ำในเขื่อนมูลบนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนมูลบนอย่างใกล้ชิด และเตรียมเก็บทรัพย์สินในพื้นที่ขึ้นที่สูง ด้วยความปรารถนาดี จากนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน