ร่วมงานแห่บุญกฐิน ณ วัดจระเข้หิน ประจำปี 2565

14 ต.ค. 65
วันที่ 14 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลฯ และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินได้ร่วมงานแห่บุญกฐิน ณ วัดจระเข้หิน โดยทางเทศบาลตำบลจระเข้หินได้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมแห่กฐินในครั้งนี้ ????