ร่วมช่วยเหลือ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ถนนหมู่บ้านบ้านไผ่

01 ธ.ค. 64

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้พื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ถนนเส้นหน้าโรงเรียนบ้านไผ่ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน