ร่วมประชุมฟังความคิดเห็นรับข้อเสนอและสร้างความเห็นร่วมประเด็นรองรับสังคมผู้สูงวัย

15 มิ.ย. 65
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ  เข้าร่วมประชุมฟังความคิดเห็น รับข้อเสนอและสร้างความเห็นร่วมประเด็นรองรับสังคมผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมทับลาน โรงพยาบาลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา