เข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนะแนวเกี่ยวกับการส่งน้ำให้กับเกษรตรกรและอุตสาหกรรม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ

28 มิ.ย. 65
28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน
นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯพนักงานและหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนะแนวเกี่ยวกับการส่งน้ำให้กับเกษรตรกรและอุตสาหกรรม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ