ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนะแนวเกี่ยวกับการส่งน้ำให้กับเกษรตรกรและอุตสาหกรรม

27 มิ.ย. 65
27 มิถุนายน 2565
เวลา 13.40 น. เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯพนักงานและหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค
และแนะแนวเกี่ยวกับการส่งน้ำให้กับเกษรตรกรและอุตสาหกรรม ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ