ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดพระใหญ่ชัยมงคล

08 ม.ค. 65
8 มกราคม 2565
เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯได้ร่วมแรงร่วมใจล้างทำความสะอาดพระใหญ่ชัยมงคลช่างจะได้ดำเนินการทาสีจนแล้วเสร็จเพื่อจะได้จัดงานตามประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานต่อไป