ร่วมแรงร่วมใจเทคอนกรีตบริเวณลานเอนกประสงค์หน้าพระอุโบสถ ณ วัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่)

26 มิ.ย. 64

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 เจ้าอาวาสพร้อมคณะสงฆ์ประสานงานร่วมกับนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนชาวบ้านไผ่ ร่วมแรงร่วมใจเทคอนกรีตบริเวณลานเอนกประสงค์หน้าพระอุโบสถ ณ วัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่) ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา