ร่วมแรงร่วมใจ จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.)

22 ก.ย. 64

ในวันที่ 22 กันยายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน/ลูกจ้าง ได้ร่วมแรงร่วมใจ จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน