ลงพื้นขุดลอกรางระบายน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูล ณ บ้านจระเข้หิน หมู่ 1

01 มิ.ย. 65

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นขุดลอกรางระบายน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูล ณ บ้านจระเข้หิน หมู่ 1