ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาเพื่อลดการขยายตัวของผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางแหล่งน้ำจนแล้วเสร็จ ณ คลองจระเข้หิน

22 พ.ย. 65

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 09.00 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับพี่ๆทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี ได้ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาเพื่อลดการขยายตัวของผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางแหล่งน้ำจนแล้วเสร็จ ณ คลองจระเข้หิน