ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา ณ คลองจระเข้หิน

21 พ.ย. 65

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และพี่ๆทหารจากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี ได้ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา วัตถุประสงค์เพื่อลดการขยายตัวของผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ คลองจระเข้หิน