ลงพื้นที่จัดเตรียมศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

02 ส.ค. 64

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายวีระยุทธ พระสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเตียงโรงพยาบาลมีจำนวนไม่เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมและมีนโยบายจัดตั้งศูนย์พักคอยที่ 1 ขึ้นมาชั่วคราวบริเวณโรงปุ๋ยเทศบาลตำบลจระเข้หิน