ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ และทำความสะอาดรอบๆบริเวณคลองจระเข้หิน เพื่อเตรียมงาน “ลอยกระทงประจำปี 2565”

04 พ.ย. 65

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2465 เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ เจ้าหน้าที่กองช่างและพนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่ และทำความสะอาดรอบๆบริเวณคลองจระเข้หิน เพื่อเตรียมงาน “ลอยกระทงประจำปี 2565” ณ คลองจระเข้หิน อย่างต่อเนื่อง