ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้หน้าวัดสมุทรการแชะ(ติดร้านดอกไม้ขาว)

10 ก.ค. 65
วันอาทิตย์ที่10 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.40 น.
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินและพนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หินพร้อมด้วยรถดับเพลิงเทศบาลฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้หน้าวัดสมุทรการแชะ(ติดร้านดอกไม้ขาว)พบเพลิงลุกไหม้บ้านไม้ 3 คูหา มีผู้อยู่อาศัย 1 คูหา 5 ราย สามารถออกมาจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยทุกราย อีก 2 คูหา ไม่มีผู้อาศัย โดยบูรณาการรถดับเพลิงจาก อำเภอครบุรี ทต.จระเข้หิน ทต.แชะ ทต.อรพิมพ์ อบต.แชะ อบต. เฉลียง อบต.มาบตะโกนเอน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฮุก31 เพลิงสงบเวลา 03.00 น. โดยได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือบริเวณที่เกิดเหตุ สาเหตุเพลิงไหม้ และความเสียหายอยู่ระหว่างตรวจสอบ