ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมท่อระบายน้ำที่ชำรุดซึ่งทำให้เกิดดินทรุดตัว

02 พ.ย. 64

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้าง ได้ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมท่อระบายน้ำที่ชำรุดซึ่งทำให้เกิดดินทรุดตัวอาจทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ณ หมู่ที่ 8 บ้านจระเข้หิน