ลงพื้นที่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณฌาปนสถานบ้านจระเข้หิน

09 พ.ย. 64

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณฌาปนสถานบ้านจระเข้หิน