ลงพื้นที่ดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

22 พ.ย. 65

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 09.00 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองช่าง พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับพี่ๆทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี ได้ลงพื้นที่ดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยได้รับงบประมาณจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว คือนายสาน แหยมกระโทก ประชาชนชาวบ้านจระเข้หินบ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 2 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา