ลงพื้นที่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุฤดูฝนที่อาจเกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามคำร้องของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้พบปะประชาชนเพื่อสอบถามความเดือดร้อนของประชาชน

30 ก.ย. 64

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้วันที่ 30 กันยายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุฤดูฝนที่อาจเกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามคำร้องของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้พบปะประชาชนเพื่อสอบถามความเดือดกร้อนของประชาชน ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1 ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1