ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยชุดตรวจAntigen Test Kit(ATK) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน

16 ธ.ค. 64

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน และข้าราชการเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยชุดตรวจAntigen Test Kit(ATK) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน ระยะตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข