ลงพื้นที่ติดตามผลกรณีการเลี้ยงไก่ชน ส่งเสียงดังรบกวน ส่งกลิ่นเหม็น ที่ชุมชนบ้านไผ่หมู่ที่ 6

19 เม.ย. 65
วันนี้ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น.
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้ นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยนางอุทัยวรรณ กมลปรีดี นักวิชาการสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลกรณีการเลี้ยงไก่ชน ส่งเสียงดังรบกวน ส่งกลิ่นเหม็น ที่ชุมชนบ้านไผ่หมู่ที่ 6
**ซึ่งตอนนี้ได้รับความร่วมมือกับประชาชนเป็นอย่างดี และมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
**เทศบาลตำบลจระเข้หิน ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือได้อย่างดียิ่งค่ะ