ลงพื้นที่ทำความสะอาดกวาดและฉีดน้ำทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าวัดคูเมืองเนื่องจากมีผู้แจ้งมีหินดินหล่นเกลื่อนถนนทำให้ไม่ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา ณ บริเวณหน้าวัดคูเมือง

29 มิ.ย. 66

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดกวาดและฉีดน้ำทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าวัดคูเมืองเนื่องจากมีผู้แจ้งมีหินดินหล่นเกลื่อนถนนทำให้ไม่ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา ณ บริเวณหน้าวัดคูเมือง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา