ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนเส้นหลักหน้าโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน

23 ก.พ. 65

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาล ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนเส้นหลักหน้ารร.ชุมชนจระเข้หินเพื่อความสะอาดสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มาอย่างต่อเนื่อง