ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในงานทอดกฐินสามัคคีใ

04 พ.ย. 64

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาตำบลจระเข้หิน พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในงานทอดกฐินสามัคคีในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดจระเข้หิน