ลงพื้นที่บ้านไผ่ หมู่ที่ 6 โดยทำความสะอาดและดำเนินการแก้ไขปัญหารางระบายน้ำชำรุด

09 ก.ค. 64

วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่/พนักงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่บ้านไผ่ หมู่ที่ 6 โดยทำความสะอาดและดำเนินการแก้ไขปัญหารางระบายน้ำชำรุด เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน