ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนบริเวณสะพานและลอกลำ คลอง กำจัดวัชพืชผักตบชวาผักกระเฉดที่บริเวณคลองโบสถ์(บ้านไผ่)เพื่อความปลอดภัยในการสัญ-จรไปมาและชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

06 ม.ค. 65
5-6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนบริเวณสะพานและลอกลำ คลอง กำจัดวัชพืชผักตบชวาผักกระเฉดที่บริเวณคลองโบสถ์(บ้านไผ่)เพื่อความปลอดภัยในการสัญ-จรไปมาและชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
– ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนน้ำขนมและเครื่องดื่มที่มอบกำลังใจให้ทีมงานพัฒนาขอขอบพระคุณนะคะขอให้ท่านและครอบครัวพบเจอแต่ความสุขตลอดปีตลอดไป
ขอขอบพระคุณ ผอ.ธีระศักดิ์ ทิพยสุขศรี
ขอขอบพระคุณยายละม่อม เย้ยกระโทก(ยายนอบ)
ขอขอบพระคุณนายดำรง ย่อมกระโทก(ตาหมาน)
ขอขอบพระคุณนางอุทัย ห่ามกระโทก(ป้าแจ๋ว)
ขอขอบพระคุณ(พี่วิ)ร้านส้มตำ ไก่ย่างวิเชียรบุรี
พ่อใหญ่หลอด หน้าเทศบาลตำบลจระเข้หิน
เทศบาลตำบลจระเข้หินขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งคะ