ลงพื้นที่ปรับปรุง ศาลาฌาปนสถานและบริเวณคลองสาธารณะ (ป่าช้าบ้านจระเข้หิน หมู่ที่3)

30 ส.ค. 64

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้าง ได้ปรับปรุง ศาลาฌาปนสถาน(ป่าช้าบ้านจระเข้หิน หมู่ที่3) อย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสาธารณะ (ป่าช้าบ้านจระเข้หิน หมู่ที่3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการขยายตัวของผักตบชวา และวัชพืชที่กีดขวางทางแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป