ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุฤดูฝน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านจระเข้หินตรงข้ามกับตลาดนัดวันอาทิตย์และบริเวณหมู่ที่ 8

11 ต.ค. 64

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้าง ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์เพื่อป้องกันอันตรายจากพายุฤดูฝน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านจระเข้หินตรงข้ามกับตลาดนัดวันอาทิตย์และบริเวณหมู่ที่ 8 ตามที่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินได้เข้ามาเขียนคำร้อง