ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อความเป็นระเบียบ

24 ธ.ค. 64

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ กองช่างเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อความเป็นระเบียบ เพื่อสร้างทัศนีย์ภาพที่ดีให้แก่เทศบาลฯ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน