ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองใหญ่ (บ้านไผ่)

17 ม.ค. 65

วันที่ 17 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองใหญ่ (บ้านไผ่) เพื่อให้ประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินได้ใช้ประโยชน์ต่อไป