ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลจระเข้หิน

26 ม.ค. 65

วันที่ 26 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อให้พี่น้องชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินได้ใช้ประโยชน์ต่อไป