ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง ณ หมู่บ้านบ้านไผ่

07 ก.พ. 65
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง ณ บ้านไผ่ ตำบลจระเข้หิน