ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณสามแยกสวนสุขภาพบ้านไผ่หมู่ที่ 4 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา ณ บ้านไผ่หมู่ที่ 4

08 มิ.ย. 65
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณสามแยกสวนสุขภาพบ้านไผ่หมู่ที่ 4 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรไป-มา ณ บ้านไผ่หมู่ที่ 4
❤️เทศบาลตำบลจระเข้หิน ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่สนับสนุนเครื่องดื่มให้แก่พนักงานเทศบาลฯ คะ ❤️