ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ตามที่ประชาชนหมู่ที่ 2

20 มิ.ย. 65
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ตามที่ประชาชนหมู่ที่ 2 ได้เขียนคำร้องมายังเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อป้องกันเหตุอันตรายจากกิ่งไม้เกี่ยวสายไฟและการเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ยังสามารถป้องกันอันตรายแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
** เทศบาลตำบลจระเข้หิน ขอขอบพระคุณผู้สนับน้ำดื่มและอาหารแก่ทีมพัฒนาคะ