ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมสายไฟฟ้าตามที่ นายสมจิตร โจทย์กิ่ง ได้

10 พ.ย. 64

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมสายไฟฟ้าตามที่ นายสมจิตร โจทย์กิ่ง ได้เขียนคำร้องมายังเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 1