ลงพื้นที่ปรับสภาพห้องน้ำให้กับผู้พิการ ซึ่งได้แก่ นายสาน แหยมกระโทก หมู่ที่2 และนางละออง เหลืองกระโทก หมู่ที่3

14 ธ.ค. 65

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลตำบลจระเข้หิน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่ปรับสภาพห้องน้ำให้กับผู้พิการ ซึ่งได้แก่ นายสาน แหยมกระโทก หมู่ที่2 และนางละออง เหลืองกระโทก หมู่ที่3 โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในครั้งนี้ค่ะ