ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนผู้ยากไร้

25 มิ.ย. 66

“เทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมรับใช้ประชาชน”
👊 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 👊
เทศบาลตำบลจระเข้หิน
นำโดย #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
พร้อมผู้บริหารสมาชิกสภาฯและนักพัฒนาชุมชน
🤝 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนผู้ยากไร้
ผู้พิการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือต่อไป