ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19

04 ต.ค. 64

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดย นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมเลขานุการนายกเทศมนตรี นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หินและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้กักตัวที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้กักตัวที่รักษาหายแล้ว ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน