ลงพื้นที่มอบบัตร พิการให้แก่นายวีรัช พูนทองหลาง และลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาขนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินเพื่อสอบถามปัญหาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

04 พ.ย. 65

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ นักพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่มอบบัตร พิการให้แก่นายวีรัช พูนทองหลาง และลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาขนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินเพื่อสอบถามปัญหาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป