ลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้หิน

06 พ.ค. 65
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลฯ
 ได้ลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
?ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนน้ำและเครื่องดื่มให้แก่ทีมงานเทศบาลฯ เป็นอย่างยิ่งค่ะ