ลงพื้นที่ลอกวัชพืชเพื่อเป็นการทำความสะอาดและการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมพืชผลของเกษตรกร

14 มิ.ย. 65
14 มิถุนายน 2565
นายภัทร ระวังครบุรีนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมคณะบริหาร
สมาชิกสภาฯพนักงานและลูกจ้าง
? ลงพื้นที่ลอกวัชพืชเพื่อเป็นการทำความสะอาดและการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมพืชผลของเกษตรกร