ลงพื้นที่สำรวจคลองธรรมชาติเพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกัดขวางทางน้ำในการทำเกษตร

03 มี.ค. 65

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย นายทองสุข เหยียดกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้ลงพื้นที่สำรวจคลองธรรมชาติเพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกัดขวางทางน้ำในการทำเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยฃน์ต่อไป