ลงพื้นที่สำรวจบ้านคนพิการเพื่อหาแนวทางในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบปัญหา

07 ก.พ. 66

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมกับองค์บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านคนพิการเพื่อหาแนวทางในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบปัญหา ณ บ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา