ลงพื้นที่สำรวจสระน้ำด้านหลังโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน

16 มิ.ย. 65
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ปลัดเทศบาล หน.สำนักปลัด พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจสระน้ำด้านหลังรร.ชุมชนจระเข้หิน เพื่อหาแนวทางดำเนินการตามลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ ณ บริเวณดังกล่าวสำหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป
#เทศบาลตำบลจระเข้หิน งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล