ลงพื้นที่สำรวจหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไฟดับเนื่องจากมีกิ่งไม้หักถูกสายไฟ

28 เม.ย. 65
วันที่ 28 เมษายน 2565 ?
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภาฯและพนักงาน ลงพื้นที่สำรวจหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไฟดับเนื่องจากมีกิ่งไม้หักถูกสายไฟด้านหลังอบต.จระเข้หินสาเหตุจากฝนลมแรงเมื่อคืนจึงประสานงานไปยังหน่วยงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรีเพื่อชาวบ้านจะได้ใช้ไฟตามปกติซ่อมและเปลี่ยนหลอดไฟณ บ้านไผ่ หมู่ที่ 6