ลงพื้นที่สำรวจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างเข้าทำลายพืชผลของชาวบ้าน

09 ต.ค. 65
??…. วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ….??
เทศบาลตำบลจระเข้หิน
นำโดย #นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรี
ตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ
?ร่วมก้บชาวบ้าน ลงพื้นที่สำรวจและหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างเข้าทำลายพืชผลของชาวบ้าน