ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ ให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินให้ได้ใช้ประโยชน์

21 มี.ค. 65

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอครบุรี ได้ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ ให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินให้ได้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนต่อไป ณ ถนนเส้นฌาปนสถานบ้านจระเข้หิน – สะพานท่าลี่ ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา