ลงพื้นที่หลังได้รับคำร้องทั่วไปจากชาวบ้านไผ่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ขอความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการตัดกิ่งไม้

07 ก.ย. 64
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่หลังได้รับคำร้องทั่วไปจากชาวบ้านไผ่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ขอความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการตัดกิ่งไม้ ออกจากสายไฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน
– เทศบาลตำบลจระเข้หินขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลฯเป็นอย่างยิ่งคะ