เทศบาลตำบลจระเข้หินลงพื้นที่ออกฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลงสาป เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

01 ก.ย. 64

วันที่ 1 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ออกฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงและแมลงสาป เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านไผ่หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้หิน