ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน รถอีแต๋นลื่นตกในนาข้าว

13 มิ.ย. 65
..? วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ?..
เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมสมาชิกสภาฯพนักงานและลูกจ้าง
? ได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน
รถอีแต๋นลื่นตกในนาข้าวเนื่องจากฝนตกหนักทำให้เกิดอุบัติเหตุลำบากต่อการสัญจร